ΓΓΚ (Αρχική) Συνδέσεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Προβολή # 
1   Link   Η δικτυακή πύλη της Ε.Ε.
2   Link   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
3   Link   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Γ.Δ. Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (DG JUSTICE)
4   Link   "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ" ("YOUR EUROPE PORTAL") - Διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις
5   Link   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
6   Link   Γραφείο Στατιστικών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat)
7   Link   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (CVRIA)
8   Link   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
9   Link   ΕUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION - EFTA
10   Link   EURO DESK
11   Link   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (OSCE)
12   Link   WESTERN EUROPEAN UNION (WEU)
13   Link   ΟΟΣΑ (OECD - Consumer policy)
14   Link   OECD ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
15   Link   ΟΗΕ-UNCTAD
Σελίδα 1 από 2