ΓΓΚ (Αρχική) Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους Ενίσχυση - Χρηματοδότηση των Ενώσεων Καταναλωτών

Ενίσχυση - Χρηματοδότηση των Ενώσεων Καταναλωτών

Εκτύπωση

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2003)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2004)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2005) 6 ΕΝΩΣΕΙΣ

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2005)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2006)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2007)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2008)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2008) 1 ΕΝΩΣΗ

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2008) 2 ΕΝΩΣΕΙΣ

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2009)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Ένωσης Καταναλωτών (ΕΤΟΣ 2010) 1 ΕΝΩΣΗ

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2010)

Απόφαση για την Επιχορήγηση Καταναλωτικών Ενώσεων (ΕΤΟΣ 2011)