Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Εκτύπωση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπηρετεί την ανάγκη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προκύπτουν σε διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Ισλανδίας και Νορβηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες...