ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις (11-08-2009) Μελέτη για τη δημιουργία υποδομής - Γραμμής υποστήριξης καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων

(11-08-2009) Μελέτη για τη δημιουργία υποδομής - Γραμμής υποστήριξης καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων

Εκτύπωση
Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΜ/Φ.33/96/13742 απόφαση της η Διεύθυνση Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ ενέταξε το έργο με τίτλο «Μελέτη για τη δημιουργία υποδομής – Γραμμής υποστήριξης καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (Υποπρόγραμμα 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ Μέτρο 2.4: Ανάπτυξη και ενίσχυση υπηρεσιών μιας στάσης).
 
Φορέας Εκτέλεσης και Λειτουργίας του Έργου είναι  η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €64.500.
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σύνταξη μελέτης με θέμα τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και υποστήριξης των καταναλωτών αναφορικά με τα τραπεζικά προϊόντα. Η νέα υπηρεσία που θα είναι στη διάθεση των καταναλωτών θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών. Ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός θα παρέχει ενημέρωση προς τους καταναλωτές αναφορικά με τα δικαιώματά τους, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις τραπεζικές συναλλαγές και άλλες χρηστικές πληροφορίες.