ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Εκτύπωση
Υπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΤο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ' Διεθνών Επενδύσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων & Συνεργασίας, στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.
 
Σχετική καταχώρηση για τη λειτουργία του Ελληνικού Εθνικού Σημείου Επαφής και την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις υπάρχει στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. [Σχετικός σύνδεσμος]