ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις (29-07-2008) Πρόχειρος Διαγωνισμός: Εξειδίκευση δράσεων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια της Δ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

(29-07-2008) Πρόχειρος Διαγωνισμός: Εξειδίκευση δράσεων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια της Δ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Εκτύπωση

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Εξειδίκευση δράσεων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013» μέτρο 9.3 δράση 9.3.1 που εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. [Λήψη Αρχείου...]