ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις (8-10-2008) Πρόχειρος Διαγωνισμός: Μελέτες ωρίμανσης και εξειδίκευσης έργων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

(8-10-2008) Πρόχειρος Διαγωνισμός: Μελέτες ωρίμανσης και εξειδίκευσης έργων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Εκτύπωση

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Μελέτες ωρίμανσης και εξειδίκευσης έργων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα πλαίσια του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"» μέτρο 5.1 που εντάσσεται στο Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. [Λήψη Αρχείου...]