ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Κοινή Υπουργική Απόφαση 108544/15.10.2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση 108544/15.10.2018

Εκτύπωση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4914/2.11.2018 η με αριθμ. 108544/15.10.2018 Κ.Υ.Α με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Ζ1-699/2010 (Β’ 917) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.