ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018.

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018.

Εκτύπωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε  τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018, που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της ΕΕ βαθμολογούν τις επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών.

Bασικές διαπιστώσεις του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018.
  • Σε σύγκριση με το 2016 η βελτίωση ήταν μικρή, αν και η πορεία παραμένει θετική από το 2010.
  • Οι αγορές στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να λειτουργούν καλύτερα για τους καταναλωτές, ενώ, κατά μέσο όρο, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις των επιδόσεων καταγράφηκαν και πάλι εφέτος στην Ανατολική Ευρώπη. 
  • Οι υπηρεσίες διαδικτύου και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να είναι οι πλέον προβληματικές για τους καταναλωτές.
  • Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ο τομέας στον οποίο οι καταναλωτές υφίστανται μεγαλύτερη βλάβη (οικονομική ζημία ή απώλεια χρόνου) σε περίπτωση προβλημάτων.
  • Τα ακίνητα και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες:
Πλήρες κείμενο του Πίνακα επιδόσεων.
Ενημερωτικό δελτίο με τα αποτελέσματα ανά κράτος.