ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Σε ισχύ το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Σε ισχύ το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Εκτύπωση
Από 1η Οκτωβρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. 
 
Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους.
  • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης.
  • Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας.
  • Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες.
  • Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης.
  • Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης.
Διαβάστε αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ.