ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Η Αυστρία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Η Αυστρία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Εκτύπωση