ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Αγοράζοντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρμόδιες Αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.

Αγοράζοντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρμόδιες Αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.

Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Μαΐου 2018 εξέδωσε δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού ελέγχου ιστοσελίδων (sweeps), που διενεργήθηκαν σε 207 ιστοσελίδες εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, όπως σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες μετάδοσης ήχου και βίντεο. Από τα sweeps προέκυψε ότι 163 από αυτές τις ιστοσελίδες ενδέχεται να παραβιάζουν το δίκαιο της Ε.Ε. για τους καταναλωτές. Στο Sweep 2017 συμμετείχε και η χώρα μας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2006/2004 για την Διοικητική Συνεργασία στην προστασία των Καταναλωτών.

Τα βασικά ευρήματα του Sweep 2017

Στο 50% των περιπτώσεων, η ιστοσελίδα διαφημίζει ένα πακέτο υπηρεσιών ως δωρεάν ή σε έκπτωση ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο μία υπηρεσία που προσφέρεται σε ενιαίο πακέτο. Στο 78,7% των περιπτώσεων δεν παρέχεται σύνδεσμος με την πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. Στο 40,6% των ιστοσελίδων δεν υπάρχει καμία περιγραφή για το σύστημα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Το 31,9% των ιστοσελίδων μπορεί να αλλάξει μονομερώς τους όρους της σύμβασης ή των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας χωρίς να ενημερώσει τον καταναλωτή και χωρίς να επιτρέψει στον καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση. Το 25,1% των ιστοτόπων δεν παρείχε σαφείς ή αληθινές πληροφορίες σχετικά με αποζημίωση του καταναλωτή ή και επιστροφή χρημάτων, όταν η προσφερόμενη υπηρεσία δεν είναι εκείνη που είχε πληρώσει ο καταναλωτής. Το 21,7% δεν παρείχε σαφείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη ανανέωση της σύμβασης. Σε περισσότερα από τα 3/4 των ιστοσελίδων διαπιστώθηκαν παρατυπίες και επισημάνθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση συνολικά 163 ιστοσελίδες. 

Διάβασε το πλήρες δελτίο τύπου εδώ.