ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Κοινή Υπουργική Απόφαση 40693/13.4.2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση 40693/13.4.2018

Εκτύπωση

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1476/27.4.2018 η με αριθμ.40693/13.4.2018 κ.υ.α. με θέμα <Τροποποίηση του άρθρου 3, παρ.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ 1421/Β΄/2015)>