ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

Εκτύπωση
DIGITAL CONTRACTS Η Επιτροπή προτείνει σύγχρονους κανόνες ψηφιακών συμβάσεων για να απλουστεύσει και να προαγάγει την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές πωλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Διαβάστε επίσης εδώ για το αναξιοποίητο δυναμικό του διασυνοριακού ηλ. εμπορίου στην Ελλάδα!