ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πράσινες ενδείξεις (green claims)

Πράσινες ενδείξεις (green claims)

Εκτύπωση

  Πρόσφατη έρευνα της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και διαφήμιση προϊόντων (πλην τροφίμων) με κύρια αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, χαρτογραφεί τις κυριότερες αγορές όπου γίνεται χρήση των "πράσινων ενδείξεων" καθώς και το επίπεδο ενημέρωσης και προστασίας του καταναλωτή.

Περισσότερα για το θέμα αυτό θα βρείτε εδώ.