ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη!

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη!

Εκτύπωση
Η Επιτροπή, έχοντας μελετήσει τα εμπόδια της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για την υλοποίησή της.