ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Ορίστηκαν οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»

Ορίστηκαν οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»

Εκτύπωση

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, προέβη στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης».

Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Δείτε εδώ την ενημερωτική εισήγηση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.