ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Εκδήλωση 17 Μαρτίου 2014 «οι καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον»

Εκδήλωση 17 Μαρτίου 2014 «οι καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον»

Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, διοργάνωσε στο Ζάππειο στις 17 Μαρτίου 2014 εκδήλωση  με Έλληνες και Ευρωπαίους ομιλητές και συμμετέχοντες. Το θέμα της εκδήλωσης αφορούσε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στο διαδίκτυο και τα δικαιώματά τους στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία  και τη νέα οδηγία 2011/83/ΕΕ.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ τα βίντεο της ημερίδας:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

Βίντεο3