ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Παράταση του προγράμματος διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών

Παράταση του προγράμματος διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών

Εκτύπωση
Με την Υπουργική Απόφαση Ζ1-32 οικ./2014 η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης παρατάθηκε για τρεις (3) μήνες από την 16η Ιανουαρίου 2014.