ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Ημερίδα με θέμα: «Σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας»

Ημερίδα με θέμα: «Σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας»

Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων  Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου  Ενδύματος  Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), διοργάνωσε την 12η  Δεκεμβρίου 2013 ημερίδα με θέμα: «Σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας»,

κατά την οποία μίλησαν:

1)  Η κα Αικ. Τσώνη, Δ/ντρια Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. 

2)  Ο  κ. Ανδρέας Καλαντζής /Βοηθός Γεν. Διευθυντή ΕΒΕΤΑΜ με θέμα «Διεθνή σήματα στην κλωστοϋφαντουργία- ένδυση».

3)  Η κα Σοφία Φραντζέσκου/Υπευθ. Ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΤΑΚΕΙ) με θέμα «Δυνατότητες ελέγχων εργαστηρίων ΕΒΕΤΑΜ». 

4) Ο   κ. Θεόφιλος Ασλανίδης /Γεν. Δ/ντής ΣΕΠΕΕ με θέμα «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας Κλωστοϋφαντουργικών ειδών – GINETEX».

5) Η κα Μαρία Μανωλάκη & η κα Σταυρούλα Μουζάκη /Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, Τεχνική Δ/νση με θέμα «Η εφαρμογή της σήμανσης στα κλωστοϋφαντουργικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων».     

6) Ο  κ. Μελέτης Καραμπίνης /Γεν. Διευθυντής ΣΚΕΕ με θέμα «Οργάνωση – Διαχείριση Συμβόλων Φροντίδας GINETEX-Διεθνείς Πρακτικές».

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_1st_part.ppt)Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_1st_part.ppt[Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_1st_part]3929 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_2nd_part.ppt)Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_2nd_part.ppt[Fratzeskou_ presentation_GGC_12.12.13_2nd_part]3523 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (Kalantzis presentation (final)_1st_part.ppt)Kalantzis presentation (final)_1st_part.ppt[Kalantzis presentation (final)_1st_part]3359 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (Kalantzis presentation (final)_2nd_part.ppt)Kalantzis presentation (final)_2nd_part.ppt[Kalantzis presentation (final)_2nd_part]6068 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (Presentation.ppt)Presentation.ppt[Presentation]846 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (textiles.ppt)textiles.ppt[textiles]541 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_CARE_LABEL_ppt.ppt)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_CARE_LABEL_ppt.ppt[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_CARE_LABEL_ppt]6322 Kb