ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης

Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/12.7.2013 (ΦΕΚ 1731/Β/15.7.2013) στην οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά ένταξης στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης και προσαρτάται υπόδειγμα αίτησης.