ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Η Επιτροπή προασπίζει τα καταναλωτικά δικαιώματα 120 εκατομμυρίων παραθεριστών

Η Επιτροπή προασπίζει τα καταναλωτικά δικαιώματα 120 εκατομμυρίων παραθεριστών

Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προστασίας των παραθεριστών εκσυγχρονίζοντας τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια (90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια).

Για περισσότερες πληροφορίες