ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Παράταση υποβολής προσφορών για την με αρ. πρωτ. Ζ5-1023/30.5.2013 διακήρυξη

Παράταση υποβολής προσφορών για την με αρ. πρωτ. Ζ5-1023/30.5.2013 διακήρυξη

Εκτύπωση
Παράταση υποβολής προσφορών για την με αρ. πρωτ. Ζ5-1023/30.5.2013 διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης και ενημέρωσης των καταναλωτών»
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10810.doc)sitefile-10810.doc[Παράταση υποβολής προσφορών για την με αρ. πρωτ. Ζ5-1023/30.5.2013 διακήρυξη ]167 Kb