ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Εκτύπωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης και ενημέρωσης των καταναλωτών»,

στα πλαίσια του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013.

Η διακήρυξη του  διαγωνισμού με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών την 25η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη, αναρτήθηκε στις 3/6/2013  στην ιστοσελίδα του πρoγράμματος διαύγεια (www.et.diavgeia.gov.gr, ΑΔΑ: ΒΕΖΡΦ-Θ1Ξ)

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10802.pdf)sitefile-10802.pdf[Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό]242 Kb