ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Καλωσορίσατε στο Consumer Classroom, όπου διδάσκεται η αγωγή του καταναλωτή!

Καλωσορίσατε στο Consumer Classroom, όπου διδάσκεται η αγωγή του καταναλωτή!

Εκτύπωση

Ο δικτυακός τόπος Consumer Classroom αποσκοπεί στο να προάγει την αγωγή του καταναλωτή και συγκεκριμένα να διευκολύνει τη διδασκαλία της στα ευρωπαϊκά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ένας πολύγλωσσος πανευρωπαϊκός δικτυακός τόπος που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.