ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για να εξασφαλίσει πιο ασφαλή προϊόντα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για να εξασφαλίσει πιο ασφαλή προϊόντα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Εκτύπωση
Για περισσότερες πληροφορίες