ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Ηλεκτρονικό εμπόριο: όταν αγοράζετε παιχνίδια, βιβλία, βίντεο ή μουσική στο διαδίκτυο, αναζητήστε τις καταχρηστικές ρήτρες, προειδοποιεί η ΕΕ

Ηλεκτρονικό εμπόριο: όταν αγοράζετε παιχνίδια, βιβλία, βίντεο ή μουσική στο διαδίκτυο, αναζητήστε τις καταχρηστικές ρήτρες, προειδοποιεί η ΕΕ

Εκτύπωση
Για περισσότερες πληροφορίες