ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Δικαιώματα των επιβατών: Καλύτερη προστασία των ευρωπαίων όταν ταξιδεύουν με πλωτά μέσα μεταφοράς!

Δικαιώματα των επιβατών: Καλύτερη προστασία των ευρωπαίων όταν ταξιδεύουν με πλωτά μέσα μεταφοράς!

Εκτύπωση

Τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη φροντίδα των επιβατών όταν ταξιδεύουν διά θαλάσσης και διά εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να προστατεύονται από ένα σύνολο στοιχειωδών δικαιωμάτων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι επιβάτες που ταξιδεύουν διά θαλάσσης έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν αποζημίωση για απώλεια ή ζημία σε περίπτωση ατυχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες