ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Χρήσιμη διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Χρήσιμη διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Εκτύπωση
Εφόσον, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, ο δανειστής υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για χορήγηση στοιχείων οφειλέτη, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει τα στοιχεία στον αιτούντα, όχι όμως να χορηγήσει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων. Αυτό διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ με την Πολ.1199/22.10.2012 με θέμα «Κοινοποίηση της αριθ.126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.»
Δείτε την Πολ.1199/2012 και ολόκληρη τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (NSK 1262012.pdf)NSK 126/2012[ ]549 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (ΠΟΛ 1199-2012.pdf)ΠΟΛ 1199-2012[ ]253 Kb