ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Εκτύπωση

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 30-04-2012 και ώρα 11:00 πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών των κάτωθι συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή


1.    Επιτροπή Παραλαβής Υλικού- Έργου
2.    Επιτροπή Αξιολόγησης  Τακτικών- Πρόχειρων Διαγωνισμών
3.    Επιτροπή Ενστάσεων- Προσφυγών.   


Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, παρουσία των Προϊσταμένων Διοικητικού και Οικονομικού της εν λόγω Δ/νσης.