ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Εκτύπωση
Η διακήρυξη του  διαγωνισμού  «Μελέτη για την ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης» με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών την 31η  Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκε στις 14/7/2011  στην ιστοσελίδα του πρoγράμματος διαύγεια.