ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Εκτύπωση
Γενική Γραμματεία ΚαταναλωτήΗ διακήρυξη του διαγωνισμού «Στρατηγική Επικοινωνίας για την Ανάπτυξη της Καταναλωτικής Συνείδησης» με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκε στις 4/7/2011 στην ιστοσελίδα του πρoγράμματος διαύγεια.