ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό

Εκτύπωση
Η διακήρυξη του  διαγωνισμού  «Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογής πληροφορικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της γραμμής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών την 1η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του πρoγράμματος διαύγεια Συνδεσμος