ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2010 για κάλυψη 5 θέσεων διοικητικού/οικονομικού στη Γενική Δ/νση Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2010 για κάλυψη 5 θέσεων διοικητικού/οικονομικού στη Γενική Δ/νση Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Εκτύπωση

Με το άρθρο 9 ν. 3892/2010  για την "Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών" συνίσταται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  με Τμήματα Διοικητικού και Οικονομικού που θα στηρίζουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των Διευθύνσεων της Γενικής Δ/νσης Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Για τη στελέχωσή της σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η κάλυψη πέντε θέσεων από υπαλλήλους με εμπειρία σε θέματα διοίκησης προσωπικού καθώς και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προβαίνει σε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε πέντε θέσεις κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ή/και κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.

Επισημαίνεται ότι  με την παρ. 4 του άρθρου 9 ν. 3892/2010 αποσπασμένοι υπάλληλοι μπορούν να καταλαμβάνουν  θέσεις ευθύνης στις νέες υπηρεσίες. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. Στους αποσπασμένους υπαλλήλους καταβάλλεται το επίδομα που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας της παραγράφου 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002.

Οι υπάλληλοι που  εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την παραπάνω απόσπαση καλούνται να υποβάλουν  σχετικό βιογραφικό σημείωμα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, υπεύθυνος επικοινωνίας Μ. Σιδηροπούλου
τηλ.: 210 3842930, fax: 2103821241
email: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript .