ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Εκτύπωση

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή οργανώνει την 15η Μαρτίου 2010, στην Αθήνα, ημερίδα για την υπερχρέωση των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της.


Η υπερχρέωση των νοικοκυριών προσλαμβάνει σε ορισμένα στρώματα του πληθυσμού δραματικές διαστάσεις και αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον οξυμένα κοινωνικά προβλήματα. Σε αντίθεση, ωστόσο, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας απουσιάζουν θεσμοί και υποδομές που να παρέχουν συμβουλευτική ή άλλη βοήθεια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης ή και την προοπτική απεγκλωβισμού από αυτή, όταν πλέον οι καταναλωτές έχουν μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται δράσεις με σκοπό τη πρόληψη της υπερχρέωσης και τη στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.


Σκοπός της παραπάνω ημερίδας είναι να εμπλουτίσει τον προβληματισμό, να συμβάλλει στην διατύπωση γόνιμων προτάσεων και να ενθαρρύνει πρακτικές με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και πρόληψη της υπερχρέωσης.


Στην ημερίδα έχουν κληθεί ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι των τραπεζών, των καταναλωτικών ενώσεων και διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Τις εργασίες θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και της Τράπεζας της Ελλάδος.


Η συμμετοχή σας στην ημερίδα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίτευξη των σκοπών της.

Δημήτρης Σπυράκος 
 
 Πρόγραμμα Ημερίδας
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ