ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις

Νέα και Εκδηλώσεις της Γενικής Διεύθυνσης

15 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ!

Εκτύπωση

ci Η Διεθνής των Καταναλωτών (Consumer International) θέτει την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων του καταναλωτή στο επίκεντρο της σημερινής παγκόσμιας ημέρας καταναλωτή!

 

Τι επίδραση θα έχει το BREXIT στους καταναλωτές;

Εκτύπωση

  Οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών τονίζουν πώς τα συμφέροντα των καταναλωτών της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων!

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Εκτύπωση
Με τον Κώδικα (π.δ. 10/2017 Α ́ 23) θεσπίζονται, πέραν της κείμενης νομοθεσίας, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των προμηθευτών και των ενώσεών τους, καλύπτοντας το σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και με δεσμευτική ισχύ. Διαβάστε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.
 

Πόσο κατανοητός σας είναι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος?

Εκτύπωση
Πρόσφατη μελέτη της ΕΕ δείχνει ότι αν δυσκολεύεστε δεν είστε ο μόνος!
   

Συστάσεις της ΕΕΤΤ προς τους καταναλωτές για την εορταστική περίοδο

Εκτύπωση
  Η ΕΕΤΤ εξέδωσε συστάσεις και δημιούργησε σχετικό video, για να ενημερώσει  τους καταναλωτές για θέματα που πρέπει να έχουν υπόψη κατά την εορταστική περίοδο!
 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εκτύπωση
Ενημερωτικό σποτ της Επιτροπής Προστασίας των Ανηλίκων για την ψυχική υγεία των ανηλίκων σε σχέση με τα παιχνίδια.
 
Σελίδα 6 από 22