ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις

Νέα και Εκδηλώσεις της Γενικής Διεύθυνσης

(25-02-2008) Web Chat: Πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου

Εκτύπωση

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του ICPEN (Παγκόσμιο Δίκτυο Καταναλωτών) μαζί με άλλα κράτη- μέλη στο θέμα «Αποτροπή της απάτης, 2008» και με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή( Tμήμα Ενημέρωσης Καταναλωτή) καθώς και της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25/02/2008 καθώς και την Τρίτη 26/02/2008 από τις 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ μία συζήτηση μέσω διαδικτύου (web chat) με καταναλωτές, με θέμα «Πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου» και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν ψωνίζουν μ’αυτόν τον τρόπο.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τις αγορές τους μέσω INTERNET.

Ενημερωτικό φυλλάδιο: «ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο».

Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν στην παραπάνω συζήτηση είναι οι εξής :

1) Η κα Ντόρα Τζοβαρίδη, από την Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή καθώς και

2) Ο κος Φώτης Μήλας, επίσης από την ίδια Δ/νση.

 
Σελίδα 21 από 21