ΚΥΑ Φ-3193/8-8-1989 download_trans.gif Λήψη

Περιγραφή:
ΚΥΑ Φ-3193/8-8-1989 για προϊόντα που δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών (σε εναρμόνιση με την οδηγία 87/357/ΕΟΚ, ΦΕΚ 609/Β/21-8-1989).
Υποβλήθηκε στις:
29-12-2008
Υποβλήθηκε από:
Administrator (admin)
Ημερομηνία αρχείου:
29-12-2008
Μέγεθος αρχείου:
68.00 Kb
Τύπος αρχείου:
doc
Λήψεις:
297