Υ.Α. Z1-74/04-02-2011 (ΦΕΚ 292/Β) download_trans.gif Λήψη

Περιγραφή:

Y.A. Z1-74/04-02-2011 (ΦΕΚ292Β) - Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1−21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Υποβλήθηκε στις:
19-07-2013
Υποβλήθηκε από:
ΓΓΚ (ggkk)
Ημερομηνία αρχείου:
22-06-2011
Μέγεθος αρχείου:
321.25 Kb
Τύπος αρχείου:
pdf
Λήψεις:
6015