Κ.Υ.Α. Ζ1-1398/10 - ΦΕΚ (1/Β/03.01.2011) download_trans.gif Λήψη

Περιγραφή:
Κ.Υ.Α. Ζ1-1398/10 ΦΕΚ (1/Β/03.01.2011) - Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.
Υποβλήθηκε στις:
19-01-2011
Υποβλήθηκε από:
ΓΓΚ (ggkk)
Ημερομηνία αρχείου:
19-01-2011
Μέγεθος αρχείου:
312.83 Kb
Τύπος αρχείου:
pdf
Λήψεις:
9144