ΓΓΚ (Αρχική) Διεθνή Καταναλωτικά Θέματα (Ε.Ε.- ΟΟΣΑ - ΠΟΕ)

Διεθνή Καταναλωτικά Θέματα (Ε.Ε. - ΟΟΣΑ - ΠΟΕ)

Εκτύπωση

Ι. Ο.Ο.Σ.Α.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ασχολείται με μία ευρεία γκάμα θεμάτων σχετικών με τους καταναλωτές μέσω της Επιτροπής Καταναλωτικής Πολιτικής (Committee on Consumer Policy - CCP) στα πλαίσια της Διεύθυνσης για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Βιομηχανία (Directorate for Science, Technology and Industry)

Η πολιτική για τους καταναλωτές του Ο.Ο.Σ.Α. δίνει – μεταξύ άλλων - έμφαση

  1. Στην οικονομική θεωρία σχετικά με τους καταναλωτές,
  2. Στο ρόλο του καταναλωτή στην ψηφιακή αγορά, και
  3. Στη ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Καταναλωτικής Πολιτικής έχει εκδώσει πλούσιο έντυπο υλικό (πληροφοριακό - κατευθυντήριες γραμμές) που περιλαμβάνει

Ενημερωθείτε επίσης για  τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη - μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. Άνοιγμα αρχείου...

 

ΙΙ.  Ευρωπαϊκή Ένωση (Καταναλωτές)

 

ΙΙΙ. ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network)

Το ICPEN είναι το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία των Καταναλωτών και την Εφαρμογή της νομοθεσίας και μέσω του ιστοτόπου του, παρέχει στους καταναλωτές βασικές πληροφορίες, όπως τον τρόπο αποφυγής απάτης και την ασφαλή online αγορά. Υπάρχουν επίσης συμβουλές για το πού να αναζητήσετε βοήθεια και πώς να καταθέσετε μια καταγγελία στις διασυνοριακές διαφορές. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύμα παραπλανητικών πρακτικών στο διαδίκτυο μπορούν να καταγράψουν την καταγγελία τους στη διεύθυνση www.econsumer.gov σαν παγκόσμιος μηχανισμός υποβολής καταγγελιών του ICPEN που είναι διαθέσιμος σε οκτώ γλώσσες.

 

IV. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου - Π.Ο.Ε.

 

V. ΟΗΕ-UNCTAD

 United Nations Guidelines on Consumer Protection

VI. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TΤIP) είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που ξεκίνησε το 2013 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται, υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου αποφάσισαν ότι πρέπει να ανοίξουν τις αγορές τους η μία στην άλλη! Στόχος της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των δύο εταίρων. Είναι αυτονόητο ότι η κατάληξη αυτής της συμφωνίας θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ευρωπαίων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ελλήνων! Για το αμφιλεγόμενο αυτό θέμα ενημερωθείτε τόσο για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για αυτές των καταναλωτών.

  • Trade in Services Agreement (TiSA) - Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών

Η Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών είναι μια συμφωνία υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μεταξύ 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 23 αυτά κράτη έχουν το 70% του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Στόχος είναι το άνοιγμα των αγορών και η βελτίωση των κανόνων σε τομείς όπως η αδειοδότηση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ναυτιλιακές μεταφορές και επαγγέλματα που κινούνται διασυνοριακά για την παροχή υπηρεσιών. 

Για το θέμα αυτό ενημερωθείτε τόσο για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για αυτές των καταναλωτών.

  • (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) Εμπορική και Οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά

 Η Εμπορική και Οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά είναι μία νέα συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τον Καναδά. Αναμένεται ότι θα εξαλείψει περίπου το 98% των δασμών ανάμεσα στους δύο εμπορικούς εταίρους ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση.

Για το θέμα αυτό ενημερωθείτε τόσο για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για αυτές των καταναλωτών

VII.  Διεθνής των Καταναλωτών - Consumers International (CI)