Δελτιο Τύπου της 18-07-2011

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 18-07-2011, σχετικά με ∆ηµόσια διαβούλευση του σχεδίου νόµου για την «Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις».
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10508.pdf)Δελτιο Τύπου της 18-07-2011[ ]60 Kb