Δελτίο τύπου της 14-09-2010

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 14-09-2010, σχετικά με υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ελληνική γλώσσα.
 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.1394/Β/06-09-2010) και τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση  Ζ3- 3043/24-08-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009  και  2009/121/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των  υφανσίμων.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10337.pdf)Δελτίο τύπου της 14-09-2010[ ]43 Kb