Δελτίο τύπου της 15-07-2010

Εκτύπωση

Γενική Γραμματεία ΚαταναλωτήΔελτίο τύπου της 15-07-2010, σχετικά με επιβολή χρηματικών προστίμων σε 55 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Σπυράκου και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους  445.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών". Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτους ελέγχους.

Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά πρόστιμα και τις σχετικές παραβάσεις στο συνημμένο δελτίο τύπου.

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10313.pdf)Δελτίο τύπου της 15-07-2010[ ]76 Kb