Δελτίο τύπου της 25-05-2010

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 25-05-2010, σχετικά με νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Εγγύηση δανεισμού για κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
 
Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10278.pdf)Δελτίο τύπου της 25-05-2010[ ]58 Kb