Δελτίο τύπου της 11-05-2010

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 11-05-2010, σχετικά με επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.2251/94.
 
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκου,  μετά από σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν στα  μαιευτήρια ΙΑΣΩ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13α του νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»,  πρόστιμα συνολικού ύψους 435.000 €, γιατί χρέωναν, αδιαφανώς και καταχρηστικά, στις μητέρες που γεννούσαν σε αυτά τη συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (των βλαστοκυττάρων) από 225 έως 350 ευρώ.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10275.pdf)Δελτίο τύπου της 11-05-2010[ ]257 Kb