Δελτιο Τύπου της 03-08-2011

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 03-08-2011, σχετικά με προληπτική ανάκληση γεννήτριας ατμού HSG2200-10 CARREFOUR HOME
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10521.pdf)Δελτιο Τύπου της 03-08-2011[ ]64 Kb