Δελτίο τύπου της 08-03-2011

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 08-03-2011, σχετικά με επιβολή χρηματικών προστίμων σε επτά επιχειρήσεις για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή επιβλήθηκαν σε επτά επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 59.000 ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10442.pdf)Δελτίο τύπου της 08-03-2011[ ]73 Kb