Δελτίο τύπου της 07-07-2010

Εκτύπωση

Δελτίο τύπου της 07-07-2010, σχετικά με ολοκλήρωση της καταχώρησης των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών στο σχετικό μητρώο.


Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ολοκλήρωσε την επεξεργασία  όλων των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3758/2009. Για εγγραφή στο μητρώο είχαν υποβληθεί 23 αιτήσεις και  τις προϋποθέσεις εγγραφής πληρούσαν δεκαοκτώ εταιρείες.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10312.pdf)Δελτίο τύπου της 07-07-2010[ ]63 Kb