Δελτίο τύπου της 18-06-2009

Εκτύπωση

Δελτίο τύπου της 18-06-2009, σχετικά με ανάκληση του προϊόντος Starbucks Barista® Blade Grinder (συσκευή άλεσης καφέ) που διατέθηκε προς πώληση από το Σεπτέμβριο 2002.

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου ανακοινώνει, ότι η εταιρεία Starbucks Coffee Company, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν, για προληπτικούς λόγους, πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης του προϊόντος Starbucks Barista® Blade Grinder (συσκευή άλεσης καφέ). Στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί βλάβες ή ατυχήματα σχετιζόμενα με το ανακαλούμενο προϊόν.

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10117.pdf)Δελτίο τύπου της 18-06-2009[ ]171 Kb